Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών έως 100 δόσεις σύμφωνα με τον N. 4764/2020 (ΦΕΚ Α΄ 256/23.12.2020)

Photo

Ο Δήμος Ιλίου ενημερώνει ότι σύμφωνα τον Ν. 4764/2020 (ΦΕΚ  Α΄ 256/23.12.2020) δίδεται η δυνατότητα στους οφειλέτες που εμπίπτουν στις διατάξεις της ΚΥΑ 18440/11.03.2021 (ΦΕΚ Α΄ 964/2021) να ρυθμίσουν τις οφειλές που έχουν βεβαιωθεί από 15.02.2020 έως και τις 30.06.2021.

Με την υπαγωγή στη ρύθμιση, σύμφωνα με το νόμο, προβλέπεται απαλλαγή από 50% έως 100% από τις κατά ΚΕΔΕ (Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων) προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους, ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων.

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά το αργότερο έως 30.10.2021 προς τον οικείο δήμο εκτός παροχής ειδικής εξαίρεσης που χορηγείται από τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών για συγκεκριμένο οφειλέτη.

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση του Ν. 4764/2020 η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής σε αυτήν και οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επομένων μηνών από την ημερομηνία αίτησης.

Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης (πλην της τελευταίας) δεν μπορεί να είναι μικρότερο των είκοσι (20) ευρώ για οφειλέτες φυσικά πρόσωπα και των πενήντα (50) ευρώ για οφειλέτες επιχειρήσεις κάθε είδους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης στη ρύθμιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Ιλίου (Κάλχου 48-50, Ίλιον, 2ος όροφος) και συγκεκριμένα Μπαγουλή Αστέρω 2132030146, Αντωνοπούλου Χριστίνα 2132030144, Παπαευθυμίου Μάρθα 2132030137 και Νίνου Ευαγγελία 2132030129, κατά τις εργάσιμες ημέρες από 08:00 έως 15:00.

Οδηγίες σχετικά με τους όρους ρύθμισης και την υπαγωγή σε αυτή, καθώς και την σχετική αίτηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.ilion.gr/an20210730-rithmisi-ofeilon