Ο Δήμος Ιλίου ανατυπώνει σχολικά βιβλία.

03/02/2012

Ο Δήμος Ιλίου αναλαμβάνει δράση ανατυπώνοντας σχολικά βιβλία για τους μαθητές του