Μελέτη για την αντιμετώπιση φυσικών & περιβαλλοντικών κινδύνων για την μείωση του πλημμυρικού κινδύνου στην Δυτική Αθήνα 2010
29/10/2014
Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ΟΤΑ Α΄ βαθμού σύμφωνα με τον νόμο 4257/2014 (ΦΕΚ 93Α/14-04-2014)
31/10/2014
Μετάβαση στο περιεχόμενο