Προσωπική επιστολή Δημάρχου Ιλίου Νίκου Ζενέτου προς πλημμυροπαθείς δημότες για τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής
03/09/2015
Χορήγηση στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια, από τις πλημμύρες της 24ης Οκτωβρίου 2014
03/09/2015
Μετάβαση στο περιεχόμενο