Έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Δήμου Ιλίου
06/10/2015
Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ιλίου. Κάνουμε τον Πολιτισμό Καθημερινότητα.
06/10/2015
Μετάβαση στο περιεχόμενο