3η Φάση Απογραφής – Τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν έχουν απογραφεί. Απογραφέας στο Δημαρχείο Ιλίου για τους πολίτες
16/02/2022
Διεξαγωγή έρευνας στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του Δήμου Ιλίου
18/02/2022
Μετάβαση στο περιεχόμενο