Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ο Δήμος Ιλίου κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης
28/10/2014
Μελέτη για την αντιμετώπιση φυσικών & περιβαλλοντικών κινδύνων για την μείωση του πλημμυρικού κινδύνου στην Δυτική Αθήνα 2010
29/10/2014
Μετάβαση στο περιεχόμενο