Δωρεάν πληροφόρηση και συμβουλευτική συνταξιούχων, εργαζομένων και ανέργων από την υποστηρικτική δομή Δήμου Ιλίου και ΓΣΕΕ
19/10/2021
Ο λόγος στους πολίτες: Δημόσια Διαβούλευση του Στρατηγικού Σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ιλίου 2020 – 2023
26/10/2021
Μετάβαση στο περιεχόμενο