Καθορισμός τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους καθώς και άλλων λεπτομερειών
09/01/2015
Πρώτος πανελλαδικά Δήμος «Φιλικός προς τα βρέφη» ο Δήμος Ιλίου
19/01/2015
Μετάβαση στο περιεχόμενο