Με ευρεία αποδοχή η εκλογή Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου και μελών στις Επιτροπές Οικονομικών και Ποιότητας Ζωής Δήμου Ιλίου
14/01/2022
Παράταση προθεσμίας για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών έως 100 δόσεις
20/01/2022
Μετάβαση στο περιεχόμενο