Υποχρέωση ιδιοκτητών οικοπέδων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ιλίου
28/04/2020
Σε εξέλιξη απολυμάνσεις, καθαρισμοί και αποψιλώσεις στο Δήμο Ιλίου
30/04/2020
Μετάβαση στο περιεχόμενο