Ορκωμοσία νέου μέλους στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ιλίου
17/03/2014
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ VODAFONE ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ ΤΗΝ ΚΕΡΑΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Λ. ΠΑΛΑΤΙΑΝΗΣ ΚΑΙ ΑΓ. ΣΟΦΙΑΣ
19/03/2014
Μετάβαση στο περιεχόμενο