Διεξαγωγή έρευνας στο πλαίσιο εκπόνησης του Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του Δήμου Ιλίου
18/02/2022
Ενημερωτικές δράσεις από το «Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο Παιδιού και Οικογένειας» στον Δήμο Ιλίου
24/02/2022
Μετάβαση στο περιεχόμενο