ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου σχετικά με τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων
08/05/2015
Aνακοίνωση υπ’ αριθμ. 17789/22-04-15
18/05/2015
Μετάβαση στο περιεχόμενο