Δημόσια διαβούλευση Επιχειρησιακού Σχεδίου του Δήμου Ιλίου για την Πολιτική Προστασία & την αντιμετώπιση Φυσικών και Τεχνολογικών Κινδύνων
04/12/2015
Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου σχετικά με το θέμα των πλειστηριασμών
04/12/2015
Μετάβαση στο περιεχόμενο