Συλλογή φαρμάκων από τον Δήμο Ιλίου για τους πρόσφυγες
03/09/2015
Επικοινωνία του ∆ήμου Ιλίου με τους πολίτες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής
03/09/2015
Μετάβαση στο περιεχόμενο