Μεγάλη πανευρωπαϊκή διάκριση για το Δημοτικό Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ιλίου. Επελέγη ως εξαιρετικό παράδειγμα καινοτομίας
11/04/2023
Η ανανέωση του στόλου συνεχίζεται
12/04/2023
Μετάβαση στο περιεχόμενο