Νίκος Ζενέτος

Βιογραφικό

Ο Νίκος Ζενέτος υπηρετεί τους πολίτες του Δήμου Ιλίου ως Δήμαρχος από το 2006. Διαθέτει περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας υπηρετώντας την Τοπική Αυτοδιοίκηση από πολλές θέσεις ευθύνης, έχοντας ενεργό συμμετοχή σε πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Καλυβάκια Γορτυνίας, του Νομού Αρκαδίας και έφυγε από εκεί σε νεαρή ηλικία για να δραστηριοποιηθεί ως Ηλεκτρονικός, Επιχειρηματίας και Ιδρυτής Ομίλου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Εφαρμογών στους τομείς της έρευνας, της μελέτης, της ανάπτυξης και της παραγωγής πληροφοριακών συστημάτων.

Σήμερα, είναι Δήμαρχος Ιλίου, Αντιπρόεδρος του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας και μέλος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

Ως Δήμαρχος Ιλίου πιστεύει ότι ένας δήμος για να είναι αποτελεσματικός και να εξυπηρετεί το ρόλο του θα πρέπει να ασκεί διοίκηση με Διαφάνεια στη διαχείριση των οικονομικών πόρων, Διαβούλευση και Δημοκρατία.

Νίκος Ζενέτος

Βιογραφικό

Ο Νίκος Ζενέτος υπηρετεί τους πολίτες του Δήμου Ιλίου ως Δήμαρχος από το 2006. Διαθέτει περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας υπηρετώντας την Τοπική Αυτοδιοίκηση από πολλές θέσεις ευθύνης, έχοντας ενεργό συμμετοχή σε πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Καλυβάκια Γορτυνίας, του Νομού Αρκαδίας και έφυγε από εκεί σε νεαρή ηλικία για να δραστηριοποιηθεί ως Ηλεκτρονικός, Επιχειρηματίας και Ιδρυτής Ομίλου Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Εφαρμογών στους τομείς της έρευνας, της μελέτης, της ανάπτυξης και της παραγωγής πληροφοριακών συστημάτων.

Σήμερα, είναι Δήμαρχος Ιλίου, Αντιπρόεδρος του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας και μέλος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

Ως Δήμαρχος Ιλίου πιστεύει ότι ένας δήμος για να είναι αποτελεσματικός και να εξυπηρετεί το ρόλο του θα πρέπει να ασκεί διοίκηση με Διαφάνεια στη διαχείριση των οικονομικών πόρων, Διαβούλευση και Δημοκρατία.