Νικόλαος Λαγός

Βιογραφικό

Ο Νικόλαος Λαγός γεννήθηκε το 1993 και μεγάλωσε στο Ίλιον. Είναι απόφοιτος Νομικής Σχολής με ειδίκευση στο Εργατικό Δίκαιο και το Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης. Ήδη, από νεαρή ηλικία συμμετέχει ενεργά στο πολιτικώς γίγνεσθαι και  δραστηριοποιείται με τα κοινά.

Προσφέρεται ουσιωδώς τα τελευταία χρόνια, μέσω του εθελοντισμού προς επίλυση καθημερινών ζητημάτων που αφορούν τους συμπολίτες του και μάχεται για την προάσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών. 

Νικόλαος Λαγός

Βιογραφικό

Ο Νικόλαος Λαγός γεννήθηκε το 1993 και μεγάλωσε στο Ίλιον. Είναι απόφοιτος Νομικής Σχολής με ειδίκευση στο Εργατικό Δίκαιο και το Δίκαιο της Κοινωνικής Ασφάλισης. Ήδη, από νεαρή ηλικία συμμετέχει ενεργά στο πολιτικώς γίγνεσθαι και  δραστηριοποιείται με τα κοινά.

Προσφέρεται ουσιωδώς τα τελευταία χρόνια, μέσω του εθελοντισμού προς επίλυση καθημερινών ζητημάτων που αφορούν τους συμπολίτες του και μάχεται για την προάσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών.