Αικατερίνη Σταματίδου - Μπαλοδήμα

Βιογραφικό

…για μια πόλη που μας αξίζει!

Εργάζομαι στον κλάδο της Πληροφορικής σχεδόν 30 χρόνια (ιδιωτικό και δημόσιο τομέα) αλλά τα τελευταία χρόνια στην Εκπαίδευση. Η δημιουργία νέων εκπαιδευτικών περιβαλλόντων, η παροχή κινήτρων και η απόκτηση δεξιοτήτων μαθητών καθώς και η ανάπτυξη της προσαρμοστικότητάς τους σε διαφορετικά περιβάλλοντα ως ενεργοί πολίτες, η αποτελεσματική συμμετοχή τους σε εξετάσεις, η προετοιμασία μαθητών και η συμμετοχή τους σε τοπικούς, πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς και αθλητικές διοργανώσεις είναι μερικοί τομείς που με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα και σκοπεύω να ενισχυθούν στα σχολεία της πόλης μας.

Μεγαλώνω μόνη μου δύο έφηβες κόρες έχοντας χάσει το 2017 λόγω ασθένειας τον σύζυγό μου Σταύρο Μπαλοδήμα (Διευθυντή 5ου Γυμνασίου Ιλίου 2012-2017, Αντιδήμαρχο Παιδείας Χαϊδαρίου 2006-2014). Γνωρίζοντας εκ πείρας τις ανάγκες και τα προβλήματα των μονογονεϊκών οικογενειών θα ήθελα να συνεισφέρω στην επίλυση μερικών εξ’ αυτών ενισχύοντας τις αντίστοιχες δημοτικές δομές υποστήριξης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Επαγγελματική Εμπειρία:

 • Διευθύντρια και Υποδιευθύντρια Δημοτικών Σχολείων (26ο και 20ο Δ.Σ Ιλίου)
 • Καθηγήτρια Πληροφορικής σε Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, ΤΕΕ, ΙΕΚ, ΚΕΚ κ.ά
 • Επιστημονικός Εξωτερικός Συνεργάτης στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ).
 • Eρευνήτρια και Σύμβουλος Οργάνωσης, Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης, με διάφορες συμβάσεις στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στα πλαίσια ελληνικών και ευρωπαϊκών έργων.
 • Εξειδικευμένο Στέλεχος -    Senior Consultant, Marketing Executive & Web Site Manager στην πολυεθνική εταιρία συμβούλων Ernst&Young Hellas S.A στο Τμήμα Marketing καθώς και στο Τμήμα Συμβούλων Επιχειρήσεων, Διοίκησης, Οργάνωσης και Πληροφορικής (Management Consulting Services) συμμετέχοντας σε έργα της εταιρίας στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.
 • Αναλύτρια –Προγραμματίστρια στην εταιρία Digital Equipment Hellas (σημερινή COMPAQ).
 • Έκδοση τοπικής εφημερίδας "24ΩΡΕΣ Χαϊδάρι" και αθλητικής εφημερίδας "FairPlay".

Εκπαίδευση-Κατάρτιση:

 • Πτυχίο Πληροφορικής – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές - MSc “Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας με Νέες Τεχνολογίες”-Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμήμα Φιλοσοφικής-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας
 • Κάτοχος εξειδικεύσεων σεμιναρίων και τριών (3) ξένων γλωσσών.

Αικατερίνη Σταματίδου - Μπαλοδήμα

Βιογραφικό

…για μια πόλη που μας αξίζει!

Εργάζομαι στον κλάδο της Πληροφορικής σχεδόν 30 χρόνια (ιδιωτικό και δημόσιο τομέα) αλλά τα τελευταία χρόνια στην Εκπαίδευση. Η δημιουργία νέων εκπαιδευτικών περιβαλλόντων, η παροχή κινήτρων και η απόκτηση δεξιοτήτων μαθητών καθώς και η ανάπτυξη της προσαρμοστικότητάς τους σε διαφορετικά περιβάλλοντα ως ενεργοί πολίτες, η αποτελεσματική συμμετοχή τους σε εξετάσεις, η προετοιμασία μαθητών και η συμμετοχή τους σε τοπικούς, πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς και αθλητικές διοργανώσεις είναι μερικοί τομείς που με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα και σκοπεύω να ενισχυθούν στα σχολεία της πόλης μας.

Μεγαλώνω μόνη μου δύο έφηβες κόρες έχοντας χάσει το 2017 λόγω ασθένειας τον σύζυγό μου Σταύρο Μπαλοδήμα (Διευθυντή 5ου Γυμνασίου Ιλίου 2012-2017, Αντιδήμαρχο Παιδείας Χαϊδαρίου 2006-2014). Γνωρίζοντας εκ πείρας τις ανάγκες και τα προβλήματα των μονογονεϊκών οικογενειών θα ήθελα να συνεισφέρω στην επίλυση μερικών εξ’ αυτών ενισχύοντας τις αντίστοιχες δημοτικές δομές υποστήριξης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Επαγγελματική Εμπειρία:

 • Διευθύντρια και Υποδιευθύντρια Δημοτικών Σχολείων (26ο και 20ο Δ.Σ Ιλίου)
 • Καθηγήτρια Πληροφορικής σε Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια, ΤΕΕ, ΙΕΚ, ΚΕΚ κ.ά
 • Επιστημονικός Εξωτερικός Συνεργάτης στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ).
 • Eρευνήτρια και Σύμβουλος Οργάνωσης, Διοικητικής και Τεχνικής Υποστήριξης, με διάφορες συμβάσεις στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στα πλαίσια ελληνικών και ευρωπαϊκών έργων.
 • Εξειδικευμένο Στέλεχος -    Senior Consultant, Marketing Executive & Web Site Manager στην πολυεθνική εταιρία συμβούλων Ernst&Young Hellas S.A στο Τμήμα Marketing καθώς και στο Τμήμα Συμβούλων Επιχειρήσεων, Διοίκησης, Οργάνωσης και Πληροφορικής (Management Consulting Services) συμμετέχοντας σε έργα της εταιρίας στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.
 • Αναλύτρια –Προγραμματίστρια στην εταιρία Digital Equipment Hellas (σημερινή COMPAQ).
 • Έκδοση τοπικής εφημερίδας "24ΩΡΕΣ Χαϊδάρι" και αθλητικής εφημερίδας "FairPlay".

Εκπαίδευση-Κατάρτιση:

 • Πτυχίο Πληροφορικής – Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Μεταπτυχιακές Σπουδές - MSc “Διδακτική Μαθημάτων Ειδικότητας με Νέες Τεχνολογίες”-Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - Τμήμα Φιλοσοφικής-Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας
 • Κάτοχος εξειδικεύσεων σεμιναρίων και τριών (3) ξένων γλωσσών.