Αριστέιδης (Άρης) Τσιμόγιαννης

Βιογραφικό

Ο Αριστείδης (Άρης) Τσιμόγιαννης ασχολείται ενεργά από το 1998 σε εθελοντικές και εντεταλμένες θέσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Κατοικεί στο Ίλιον από το 1970. Σπούδασε διεύθυνση φωτογραφίας και σκηνοθεσία. Αρκετά χρόνια εργάστηκε ως μοντέρ στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Εργάστηκε,  επίσης, για 25 χρόνια, σε διοικητικές και δημοσιογραφικές θέσεις σε μεγάλη αθηναϊκή εφημερίδα.

Εκλέχτηκε πρώτη φορά δημοτικός σύμβουλος το 2016 και ήταν μέλος της πρωτοβάθμιας σχολικής επιτροπής. Σήμερα είναι αντιδήμαρχος για τον αθλητισμό και μέλος Δ.Σ σε αθλητικό σωματείο ΑμεΑ.

Πιστεύει ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να καλυτερεύσει την καθημερινότητα των πολιτών με παρεμβάσεις που θα βελτιώνουν διαρκώς το πνευματικό και βιοτικό τους επίπεδο. 

Αριστέιδης (Άρης) Τσιμόγιαννης

Βιογραφικό

Ο Αριστείδης (Άρης) Τσιμόγιαννης ασχολείται ενεργά από το 1998 σε εθελοντικές και εντεταλμένες θέσεις στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Κατοικεί στο Ίλιον από το 1970. Σπούδασε διεύθυνση φωτογραφίας και σκηνοθεσία. Αρκετά χρόνια εργάστηκε ως μοντέρ στον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Εργάστηκε,  επίσης, για 25 χρόνια, σε διοικητικές και δημοσιογραφικές θέσεις σε μεγάλη αθηναϊκή εφημερίδα.

Εκλέχτηκε πρώτη φορά δημοτικός σύμβουλος το 2016 και ήταν μέλος της πρωτοβάθμιας σχολικής επιτροπής. Σήμερα είναι αντιδήμαρχος για τον αθλητισμό και μέλος Δ.Σ σε αθλητικό σωματείο ΑμεΑ.

Πιστεύει ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να καλυτερεύσει την καθημερινότητα των πολιτών με παρεμβάσεις που θα βελτιώνουν διαρκώς το πνευματικό και βιοτικό τους επίπεδο.