ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ

 1. Προβάλλουμε το έργο μας ως διοίκηση του Δήμου παντού.
 2. Μελετάμε τις θέσεις της παράταξης.
 3. Διακινούμε το πρόγραμμα της παράταξης.
 4. Συμμετέχουμε σε όλες τις εξορμήσεις της παράταξης.
 5. Απαντάμε για πράγματα που γνωρίζουμε. Σημειώνουμε ό,τι δεν γνωρίζουμε, ενημερωνόμαστε και επανερχόμαστε με απαντήσεις.
 6. Για ζητήματα που αφορούν λειτουργίες των υπηρεσιών του Δήμου απευθυνόμαστε στον Δήμαρχο ή στους αρμόδιους Αντιδημάρχους και δεν εμπλεκόμαστε απ’ ευθείας με τις υπηρεσίες, ούτε απευθυνόμαστε σε αυτές μοιράζοντας τα φυλλάδια μας.
 7. Ενεργούμε με ήθος και σε πνεύμα δημοκρατίας, συνεργασίας και σύμπνοιας.
 8. Δεν καταφερόμαστε εναντίον συνυποψήφιων Δημοτικών Συμβούλων και δεν αντιδικούμε μεταξύ μας..
 9. Δεν καταφερόμαστε κατά των αντιπάλων μας. Αντιπαρατιθέμεθα μόνο με τις θέσεις της παράταξής μας, το έργο μας και με επιχειρήματα.
 10. Αναγνωρίζουμε το δικαίωμα σε κάθε υποψήφιο να διεκδικήσει μια θέση στη διοίκηση του Δήμου.
 11. Δεν υποσχόμαστε οτιδήποτε είναι έξω από το πρόγραμμα της παράταξής μας.
 12. Δεν υποσχόμαστε διορισμούς.
 13. Δεν υποσχόμαστε εγγραφές σε Παιδικούς Σταθμούς (υπάρχει αντικειμενικό, δίκαιο και αδιάβλητο σύστημα μοριοδότησης, το οποίο και προβάλλουμε).
 14. Δεν υποσχόμαστε μετακινήσεις κάδων απορριμμάτων.
 15. Ερχόμαστε σε επαφή με οικογένειες που δεν είχαν στηρίξει την παράταξή μας στις προηγούμενες εκλογές, με στόχο να γνωρίσουν καλύτερα εμάς, το όραμά μας για την πόλη και το πρόγραμμά μας.
 16. Αναζητούμε τους καινούργιους ψηφοφόρους (νέες μεταδημοτεύσεις κ.λπ.).
 17. Κάνουμε όσες περισσότερες συγκεντρώσεις μπορούμε σε σπίτια ή σε χώρους (π.χ. Καλλιτεχνικό καφενείο, Αίθουσα πολλαπλών, Καφενεία κλπ.).
 18. Σεβόμαστε το περιβάλλον. Δεν κολλάμε αφίσες και δεν πετάμε προεκλογικό υλικό στο δρόμο και σε κοινόχρηστους χώρους.
 1. Προβάλλουμε το έργο μας ως διοίκηση του Δήμου παντού.
 2. Μελετάμε τις θέσεις της παράταξης.
 3. Διακινούμε το πρόγραμμα της παράταξης.
 4. Συμμετέχουμε σε όλες τις εξορμήσεις της παράταξης.
 5. Απαντάμε για πράγματα που γνωρίζουμε. Σημειώνουμε ό,τι δεν γνωρίζουμε, ενημερωνόμαστε και επανερχόμαστε με απαντήσεις.
 6. Για ζητήματα που αφορούν λειτουργίες των υπηρεσιών του Δήμου απευθυνόμαστε στον Δήμαρχο ή στους αρμόδιους Αντιδημάρχους και δεν εμπλεκόμαστε απ’ ευθείας με τις υπηρεσίες, ούτε απευθυνόμαστε σε αυτές μοιράζοντας τα φυλλάδια μας.
 7. Ενεργούμε με ήθος και σε πνεύμα δημοκρατίας, συνεργασίας και σύμπνοιας.
 8. Δεν καταφερόμαστε εναντίον συνυποψήφιων Δημοτικών Συμβούλων και δεν αντιδικούμε μεταξύ μας.
 9. Δεν καταφερόμαστε κατά των αντιπάλων μας. Αντιπαρατιθέμεθα μόνο με τις θέσεις της παράταξής μας, το έργο μας και με επιχειρήματα.
 10. Αναγνωρίζουμε το δικαίωμα σε κάθε υποψήφιο να διεκδικήσει μια θέση στη διοίκηση του Δήμου.
 11. Δεν υποσχόμαστε οτιδήποτε είναι έξω από το πρόγραμμα της παράταξής μας.
 12. Δεν υποσχόμαστε διορισμούς.
 13. Δεν υποσχόμαστε εγγραφές σε Παιδικούς Σταθμούς (υπάρχει αντικειμενικό, δίκαιο και αδιάβλητο σύστημα μοριοδότησης, το οποίο και προβάλλουμε).
 14. Δεν υποσχόμαστε μετακινήσεις κάδων απορριμμάτων.
 15. Ερχόμαστε σε επαφή με οικογένειες που δεν είχαν στηρίξει την παράταξή μας στις προηγούμενες εκλογές, με στόχο να γνωρίσουν καλύτερα εμάς, το όραμά μας για την πόλη και το πρόγραμμά μας.
 16. Αναζητούμε τους καινούργιους ψηφοφόρους (νέες μεταδημοτεύσεις κ.λπ.).
 17. Κάνουμε όσες περισσότερες συγκεντρώσεις μπορούμε σε σπίτια ή σε χώρους (π.χ. Καλλιτεχνικό καφενείο, Αίθουσα πολλαπλών, Καφενεία κλπ.).
 18. Σεβόμαστε το περιβάλλον. Δεν κολλάμε αφίσες και δεν πετάμε προεκλογικό υλικό στο δρόμο και σε κοινόχρηστους χώρους.