ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Εισαγωγή

Η Δημοτική Παράταξη «Δημοκρατική Συνεργασία Νίκος Ζενέτος» στα πλαίσια του ισχύοντος Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και του εφαρμοστικού νόμου 4624/2019, εγγυάται τον σεβασμό του ιδιωτικού απορρήτου των μελών του καθώς και την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων, είτε αυτά τηρούνται διαδικτυακά είτε στις εγκαταστάσεις του.

Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ισχύει και εφαρμόζεται σε όλες τις εγκαταστάσεις ή/και ψηφιακά περιβάλλοντα και εφαρμογές, τα οποία ανήκουν στη Δημοτική Παράταξη «Δημοκρατική Συνεργασία Νίκος Ζενέτος» και σχετίζονται με τη δραστηριότητα αυτής.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας – Υπεύθυνος Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας ορίζεται το προσωπικό που επικουρεί την λειτουργία της Παράταξης. Η επεξεργασία των δεδομένων σας πραγματοποιείται σύμφωνα με τα ισχύοντα και τους κανόνες της ορθής καταγραφής και σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ισχύοντος Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και του εφαρμοστικού νόμου 4624/2019 περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Η Δημοτική Παράταξη «Δημοκρατική Συνεργασία Νίκος Ζενέτος» συμμορφούμενη με τις απαιτήσεις του νομικού πλαισίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων όρισε Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος και εγγυάται την ακεραιότητα και ασφάλεια αυτών.

Στην περίπτωση που θέλετε να υποβάλλετε οποιοδήποτε αίτημα για την πολιτική τήρησης των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο k.provatopoulos@gmail.com

Προσωπικά Δεδομένα που συλλέγονται – Σκοπός - Νομιμοποιητική Βάση

Τα στοιχεία που συλλέγονται είναι τα παρακάτω:

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Επίθετο - Όνομα, Όνομα Πατρός-μητρός, Ημερομηνία Γέννησης, Διεύθυνση, Τηλέφωνο – Κινητό, Email

2. ΣΚΟΠΟΣ
Καταγραφή μέλους - φίλου

3. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ
Άρθρο 6§1 (στ) – Επίτευξη εννόμου συμφέροντος. Συγκεκριμένα της παράταξης για διατήρηση ενημερωμένης και ποιοτικής βάσης δεδομένων/ Διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των μελών.

Διατηρούμε τα δεδομένα που σχετίζονται με την εγγραφή σας μέχρι να ζητήσετε τη διαγραφή σας από τη βάση δεδομένων μας.

Kοινωνικά μέσα και OTTs


Widgets Για Κοινοποίηση
Τα widgets από τα κοινωνικά δίκτυα Facebook, Twitter και LinkedIn χρησιμοποιούνται στην ιστοσελίδα μας. Με την τυπική χρήση των widgets των κοινωνικών δικτύων σε ιστότοπους που επιτρέπουν την κοινή χρήση ή την απόκτηση περιεχομένου, τα δεδομένα από τους επισκέπτες σε αυτούς τους ιστότοπους μεταδίδονται στο αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο (π.χ. Facebook, Google, Twitter) αν ο επισκέπτης έκανε κλικ στο κουμπί του αντίστοιχου κοινωνικού δικτύου ή συνδεθεί ως χρήστης στο κοινωνικό δίκτυο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων και τις επιλογές ρύθμισης του Facebook, του Twitter, και του LinkedIn, για την προστασία του απορρήτου σας, μπορείτε να επισκεφθείτε τις παρακάτω ιστοσελίδες:

- Facebook Privacy Policy

- Twitter Privacy Policy

- Linkedin Privacy Policy

Ενσωμάτωση Βίντεο YouTube
Ο ιστότοπός μας περιλαμβάνει βίντεο της πλατφόρμας YouTube που είναι αποθηκευμένα στο YouTube (Google Ireland Limited., Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Ιρλανδία), αλλά μπορούν να αναπαραχθούν απευθείας στον ιστότοπό μας για να μπορέσουν να παρουσιάσουν και να εξηγήσουν σχετικές αναφορές στον ιστότοπό μας (Άρθρο 6 παράγραφος 1 (στ) ΓΚΠΔ).

Με την ενσωμάτωση των βίντεο μπορούν να εγκατασταθούν cookies (βλέπε σχετικά στο κεφάλαιο 10) από το YouTube ή το DoubleClick (Google, ΗΠΑ) και τα δεδομένα μπορούν να μεταδοθούν σε αυτά στις ΗΠΑ, π.χ. Η διεύθυνση IP και το αναγνωριστικό cookie, η συγκεκριμένη διεύθυνση της σελίδας στην οποία έχουμε πρόσβαση, η ημερομηνία και η ώρα του συστήματος πρόσβασης, η ταυτότητα του προγράμματος περιήγησης.