ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ

για υλικό επικοινωνίας υποψηφίων της παράταξης "ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΝΙΚΟΣ ΖΕΝΕΤΟΣ"